محل سکونت وارتباط آن با روحیه هر فرد

شخصیت شما با محلی که در آن سکونت دارید و زندگی می کنید ارتباط مستقیمی دارد طبع و روحیه شما بستگی به نوع سلیقه شما در انتخاب محل زندگی دارد

این واقعیت اجتماعی مکررا بیان شده است که محله ای که در آن زندگی می کنیم، تاثیر قدرتمندی بر زندگی ما دارد. اما آیا محله ما بر شادی و رضایت ما از زندگی نیز اثرگذار است؟ محله ما درباره شخصیت درونی ما چه چیزی را می تواند منعکس کند؟

یک مطالعه جدید که در مجله آکادمی ملی علوم توسط یک گروه بین المللی از روانشناسان منتشر شده،‌ به بررسی دقیق ارتباط شخصیت و شادی در شهر لندن پرداخته است.

درحالیکه مطالعات فزاینده ای به بررسی شادی در شهرها و مناطق شهری پرداخته، و تعداد کمتری از مطالعات دسته بندی جغرافیایی و تمرکز ویژگی های شخصیتی را مورد ملاحظه قرار داده است، مطالعات بسیار کمی در خصوص دسته بندی انواع شخصیت در شهرها و تاثیرات جایگاه محله بر شادی صورت پذیرفته است.

در این مطالعه دسته بندی محله ای ویژگی های ۵ گونه شخصیتی پایه مورد بررسی گرفته که در مدل “پنج عامل کلاسیک” تعریف شده است: آزاد بودن به تجربه، برونگرایی، سازگاری، هوشیاری و ثبات عاطفی (یا نبود روان رنجورخویی). پژوهشگران سپس با بررسی آنلاین ۵۶ هزار نفر در منطقه شهری لندن به مطالعه دسته بندی این ویژگی های شخصیتی و تاثیرات آنها بر شادی افراد پرداختند. در این مطالعه محلات بر اساس منطقه پستی تعریف شدند که در لندن تعداد آنها ۲۱۹ مورد است.

نقشه زیر توزیع این ۵ گونه شخصیتی را در کلانشهر لندن نشان می دهد. نقشه ششم در پایین و سمت راست تراکم شادی یا رضایت زندگی در محلات را نشان می دهد. رنگ قرمز نشاندهنده تراکم بالای یک وی‍ژگی شخصیتی خاص همراه با شادی است در حالیکه رنگ آبی همان ویژگی را بدون شادی نشان می دهد.

با انجام این مطالعه پژوهشگران دریافتند که پر توزیع ترین ویژگی شخصیتی “باز بودن به تجربه” است که در مرکز شهر لندن متراکم می باشد. براساس مطالعات زیادی که در حوزه روان شناسی صورت گرفته، شخصیت بازبودن به تجربه متضمن ویژگی های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است. این گونه شخصیتی در محلات دارای تراکم زیاد،‌ با قیمت های مسکن بالاتر، دارای تنوع قومی و مذهبی بیشتر و نرخ جرم بالاتر متمرکز است. با این حال، تمرکز رنگ آبی در حومه در نقشه مربوطه مبین آنست که در حومه کلانشهر لندن افراد دارای شخصت “بازبودن به تجربه” کمتر ساکن هستند.

افراد برونگرا نیز اکثرا در حوالی مرکز شهر ساکن هستند (در نقشه بالا سمت چپ)، گرچه در سطوح متمرکز دیده شده برای افراد باز به تجربه نیستند. از آنجا که برونگرایان تمایل دارند که با افراد دیگر در ارتباط باشند، این ویژگی موجب می شود که آنها بیشتر جذب محلات متراکم تر و دارای اماکن عمومی بیشتر همچون رستوران ها باشند. اینچنین جای برونگرایان در حوالی و حومه شهر خالی است. دو گونه شخصیتی دیگر شامل سازگاری و هوشیاری نیز در مناطق حومه ای دورافتاده شهر متمرکز هستند.

آخرین نقشه میزان رضایت از زندگی را نشان می دهد. اما باید گفت که این نقشه تقریبا با ردپای توزیع ثروت در سراسر شهر لندن همخوانی دارد به طوریکه شهروندان شادتر به طور کلی در محلات متمکن ساکن هستند و آنهایی که در سطوح پایین تری از زندگی رضایت دارند، در مناطقی که فقر و اقلیت های قومی بیشتر است ساکن هستند.

مرحله دوم این مطالعه به بررسی این مساله می پردازد که ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و شادی در محلات چگونه است. از این مرحله سه نتیجه بدست آمده است. اول اینکه این بررسی نشان می دهد شادی بیش از همه به وی‍ژگی های ثبات عاطفی و برونگرایی وابسته است. با این حال جایگاه محله نقش بسیار کمی در این ارتباط ایفا می کند.

دوم اینکه تنها یک پیوند ضعیف مابین شادی و بازبودن به تجربه وجود دارد. اما این رابطه براساس ویژگی های محله تغییر می کند. زندگی در محلات متراکم جمعیتی با قومیت های مختلف افراد دارای ویژگی شخصیتی “باز بودن به تجربه” را به سمت زندگی شادتر سوق می دهد. در حقیقت نتایج این بررسی مبین آنست که افراد دارای روحیه باز برای تجربه به محلاتی گرایش پیدا می کنند که پر از افراد دیگر با همین ویژگی است چون این مناطق شهری برای آنها شادی بیشتری را به همراه دارد.

و در نهایت این بررسی نشان داد که سازگاری و هوشیاری پیشگویان قوی برای پیش بینی شادی در مناطقی هستند که سطح میانگین پایینی از رضایت زندگی دارند. پژوهشگران می گویند این به معنای آنست که سازگاری و هوشیاری در تعریف شادی در شرایط زیست محیطی کمتر خوشایند، عوامل مهمتری هستند.

به طور کلی یافته های اصلی این پژوهش به ما کمک می کند که ابعاد روانشناختی شهرها و حومه های آنها را بهتر بشناسیم. مرکز شهر نه تنها افراد جوان و خلاق تر را بیشتر به سمت خود جذب می کند، بلکه شادی بیشتری را برای افرادی که علاقه مند به کسب تجربه های جدید هستند و نیز افرادی که به اندازه کافی برونگرا هستند تا از مزایای تراکم جمعیت و مطبوعیتی که مرکز شهر ارائه می دهد بهره مند شوند، فراهم نماید. راضی ترین افراد ساکن در حومه شهر بیشتر افرادی با ویژگی های شخصیتی سازگار و هوشیار هستند.

و البته بزرگترین نتیجه این پژوهش این حقیقت است که تنها نیروهای اجتماعی و اقتصادی نیستند که محلات ما را می سازند بلکه عوامل روانشناختی نیز در این مهم دخیل هستند.

این مطلب دارد بدون نظر