از چه سنی عملکردهای مغز افت می کند؟

متخصصان مغز و اعصاب در یک بررسی جدید پی بردند خطر تضعیف حافظه و افت سایر عملکردهای مغزی از ابتدای سن ۴۵ سالگی آغاز می‌شود.

‌این یافته حاصل یک مطالعه ۱۰ ساله روی بیش از ۷۰۰۰ کارمند دولتی در انگلیس است در حالی که در بررسی‌های قبلی مطرح شده بود که تحلیل رفتن حافظه و توان ذهنی انسان تا پیش از سن ۶۰ سالگی آغاز نمی‌شود اما این یافته خلاف اطلاعات قبلی است و سن بروز این ناتوانی‌های ذهنی را تا ۴۵ سالگی کاهش می‌دهد.

پیدا کردن سن شروع کاهش توانایی‌های ذهنی و استدلالی و مهارت‌های ادراکی نکته حائز اهمیتی است چون در این صورت با تجویز به موقع و زودهنگام داروهای مناسب می‌توان از پیشرفت این ناراحتی‌ها پیشگیری کرد.

این مطالعه حاصل تلاش متخصصان مرکز مطالعات همه‌گیرشناسی و بهداشت جمعیت در فرانسه و کالج دانشگاه لندن در گروهی از زنان و مردان ۴۵ تا ۴۹ ساله است.

این مطلب دارد بدون نظر