سندرم آشرمن (چسبندگی داخل رحمی) با روش‌های تشخیصی معمول از جمله سونوگرافی قابل شناسایی نیست. تخمین زده می‌شود که در ۵ تا ۳۹ درصد از زنانی که سقط مجدد داشته‌اند و ۴۰ درصد از زنانی که به دلایلی تحت دیلاتاسیون و کورتاژ قرار گرفته‌اند، این عارضه به وجود می‌آید. سندرم آشرمن (Asherman’s syndrome) یا چسبندگی ...