کنترل استرس اثر مثبت فراوانی بر سلامتی دارد.مطالعات زیادی وجود دارند که نشان می دهند استرس اثری فراتر از ایجاد بی حوصلگی دارد.   افرادی که دائما زیر فشار هستند،در برابر بیماریهای زیادی از سرماخوردگی تا فشار خون بالا و بیماریهای قلبی آسیب پذیرند.راه های زیادی برای پیشگیری از بروز این بیماری ها وجود دارد،از ...