چربی سوز بودن داروهای پر کاری مثانه

نتایج یک تحقیق جدید تایید کرد که یک داروی مورد تأیید FDA در باره معالجه پرکاری مثانه قادر است توان سوخت و سازی سلول های چربی قهوه ای را ا فزایش دهد، این تحقیق اثبات کرد که این قرص از چاق شدن پیشگیری میکند. برخلاف سلول های چربی سفید که انرژی را ذخیره می کنند، سلول های چربی قهوه ای انرژی تولید می کنند، لذا می توانند به حفظ وزن بدن و پیشگیری از چاقی کمک کنند. پیش از این مطالعات دریافتند که چربی قهوه ای می تواند از طریق گیرنده های بتا۳ آدرنرژیک که بر سطح سلول های چربی سفید و قهوه ای – هر دو – و سلول های مثانه و نیز سایر سلول های بافت ها وجود دارند، فعال شود. با در نظر گرفتن این مدارک، محققین مطالعه ای را با هدف ارزیابی اثر داروی Mirabegron ( دارویی که با عمل بر گیرنده های بتا۳ آدرنرژیک برای درمان پرکاری مثانه به کار می رود) بر وزن انجام دادند. بدین منظور، ۱۲ آزمودنی مرد برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که دریافت روزانه ۲۰۰ میلی گرم از داروی Mirabegron موجب افزایش فعالیت متابولیکی چربی قهوه ای در آزمودنی ها شد. به بیان دقیق تر، مقادیر حداکثر دارو در خون موجب افزایش نسبت متابولیک پایه به میزان ۲۰۳ کالری در روز گردید. تمامی آزمودنی های پژوهش حاضر سالم و جوان بودند و سابقه دریافت داروی Mirabegron را نداشتند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Cell Metabolism منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir

این مطلب دارد بدون نظر